Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BG Norge AS – Knarr

Petroleumstilsynet førte 21. – 22. november 2013 tilsyn med fabrikasjon av rørledninger til Knarrprosjektet.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at fabrikasjonen av rørledningene til Knarrprosjektet var i henhold til regelverket. Målsettingen videre var å verifisere BG Norge as system for oppfølging av leverandører.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til godkjenning av styrende prosjektdokumenter.


Journal 2013/1251

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064