Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap - Yme

Ptil førte 27. september 2010 tilsyn med Yme Mobile Offshore Production Unit (MOPUStor) rettet mot de tekniske løsningene for helikopterdekk og beredskap på innretningen.


Aktiviteten ble gjennomført mens innretningen lå ved verftet Bergen Group Rosenberg i Stavanger, ved verifikasjoner om bord på innretningen og gjennomgang av dokumentasjon på verftet.

Bakgrunn
Tilsynet var en oppfølging av avvik avdekket under tidligere tilsyn utført på verftet i Abu Dhabi.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Talisman tilfredsstiller norsk regelverk med hensyn til styring av helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Resultat
Ptil observerte at Talisman har tatt tidligere avvik og merknader til følge.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77