Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap - West Epsilon

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med North Atlantic Norway Limited og boreinnretningen West Epsilon i perioden 19. – 21.3.2013.


Mål
Målet for tilsynet var å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, utstyr, og systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Oppdatering av analyser
 • Beredskapsmanualen
 • Risiko- og beredskapsanalyser
 • Oppfylling av ytelseskrav til barrierer
 • Oppfølging av trening og øvelser
 • Vedlikehold av beredskapsutstyr
 • Håndholdt VHF i MOB-båt
 • Oppbevaring av MOB-drakter
 • Kommunikasjon ved evakuering av flåte
 • Identitetsmerking av redningsmiddel
 • Oppfølging av erfaringskunnskap

Brev til North Atlantic Norway Limited
Tilsynsrapport - West Epsilon

Journal 2012/272

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064