Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap – Skarv FPSO

Ptil førte i perioden 2.-4. 11. 2010 tilsyn med Skarv FPSO på Samsung verft i Geoje, Sør-Korea. Tilsynet var rettet mot etablering av beredskapsorganisasjon og de tekniske løsningene for beredskap på innretningen.


Aktivitetene ble gjennomført ved intervju av relevant personell og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn
Tilsynet var knyttet til BP Norge (BPN) sin kommende søknad om samtykke for bruk av Skarv FPSO. Innretningen var ved tilsynet under ferdigstillelse ved verftet i Sør-Korea. Det planlegges å starte aktivitet på norsk kontinentalsokkel i 2011 med denne innretningen.

Mål
Målsettingen med oppgaven å verifisere at BPN sikrer at Skarv FPSO er bygget i henhold til regelverkets krav innenfor området beredskap.

Resultat
Det er ikke avdekket avvik under tilsynet, men det er identifisert flere forbedringspunkt.

Skarv FPSO framstår som en robust innretning.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77