Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på West Elara

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn hvor beredskapsmessige forhold ble gjennomgått ombord på innretningen West Elara.


Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere organisasjon og styringssystem på innretningen relatert til fagområdet beredskap, opp mot gjeldende krav i regelverket. 

West Elara har i byggefasen vært registrert i norsk skipsregister, slik at Sjøfartsdirektoratet har fulgt opp den tekniske delen av beredskapen om bord. Denne ble derfor ikke vektlagt under dette tilsynet.

Resultat
Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Sikring av løst inventar og utstyr i boligkvarter
  • Belysning under evakuerings- og redningsmidler
  • Bruk av norsk språk i dokumenter om bord

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Instrukser til innsatspersonell
  • intern opplæring av brønnsikrings- og førstehjelpslag
  • inventarlister på brannstasjoner

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77