Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på West Alpha

Tilsyn: I perioden 24.-26.11.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet i Rogaland (Htil) tilsyn med generell beredskap og helsemessig beredskap på boreinnretningen West Alpha som opereres av Seadrill Management AS. Vi identifiserte tre avvik fra regelverkskrav og åtte forbedringspunkter.


Htil gjennomførte et oppstartsmøte med landorganisasjonen 23.11.2009.

Tilsynet ble ført ved gjennomgang av dokumenter, intervjuer, runde på West Alpha (foto) og observasjon av en beredskapsøvelse.

West Alpha (source: Seadrill)

Bakgrunn for tilsynet
West Alpha er en halvt nedsenkbar boreinnretning som opereres av Seadrill. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 31.12.2001.

Tilsynet med helsemessige forhold var basert på aktivitetsforskriften kapittel III. For beredskapsrelaterte forhold ble tilsynet i hovedsak basert på aktivitetsforskriften kapittel VI-II og XI i tillegg til rammeforskriften § 3, jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift 853/07 om rednings- og evakueringsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften). 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon og -utstyr, som dekkes av ovennevnte forskrifter. 

Når det gjaldt helsemessig beredskap, la Htil vekt på at selskapet har styring som sikrer tilgang på ressurser, håndtering og kompetanse til å dekke behovet for førstehjelp, behandling og transport i en beredskapssituasjon med personskade.

Resultat av tilsynet
Tilsynslagene fra Ptil og Htil avdekket til sammen tre avvik og åtte forbedringspunkter. Se tilsynsrapporten (lenke i høyremargen).

Journal 2009/1063

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |