Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Eldfiskfeltet

Ptil førte i 28.- 30.9.2010 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) om bord på innretningene Eldfisk A og Eldfisk B. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens styringssystemer for beredskap, beredskapsorganisasjon, personellets kompetanse relatert til beredskapsoppgaver, beredskapsutstyr og evakueringsmidler.


Aktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, presentasjoner, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Tilsynet ble innledet med et møte på land den 20.9.2010 med presentasjon av relevante styringssystemer for beredskap. På Eldfisk A ble det gjennomført oppstartsmøte, befaring på innretningene, intervjuer, samtaler og verifikasjoner med ledere, fagpersonell, medlemmer i innsatslagene og vernetjenesten. På Eldfisk B, ble det gjennomført en befaring av innretningen. Det ble gjennomført en beredskapsøvelse på Eldfisk A med utgangspunkt i brann i elektrisk utstyr. Etter avsluttet aktivitet om bord på innretningene, ble det gjennomført et oppsummeringsmøte.

Tilsynet var i hovedsak basert på aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere at COPSAS ivaretar beredskapmessige forhold på Eldfiskfeltet i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik fra regelverkskrav under tilsynet.

Det ble funnet forbedringspunkter innenfor områdene oppfølging av ytelseskrav, skilting og merking av evakueringsveier.

Det ble observert potensielle avvik i tilknytning til helikopterdekkene og Ptil vil be Luftfartstilsynet om bistand til et tilsyn rettet mot helikopteroperasjonene på Eldfiskfeltet i 2011. Varsel om tilsyn omfattet ikke helikopterdekket.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77