Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helidekk på Gyda

Vi har ført tilsyn med hvordan Repsol ivaretar regelverkskrav til beredskap og for helidekket på Gydainnretningen.


Repsol Norge AS (Repsol) er operatør på Gyda, som er et oljefelt i Nordsjøen, mellom feltene Ekofisk og Ula. Feltet er bygd ut med en bore-, bolig- og prosessinnretning med stålunderstell. Havdypet på stedet er 66 meter.

I dagene 30. januar til 1. februar 2017 førte vi tilsyn med beredskapen og helikopterdekket på Gydainnretningen. Luftfartstilsynet ga faglig bistand i den delen av tilsynet som omhandlet helidekket. Resultatet fra Luftfartstilsynets bistand foreligger i egen rapport.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Evakueringsveier
  • Vedlikehold av sikkerhetsutstyr
  • Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner ved en av kranene
  • System for trening og øvelser

Repsol er bedt om å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert innen 7. april 2017.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77