Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og boring på Rowan Stavanger

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 13.-14. september 2011 en tilsynsaktivitet om bord på Rowan Stavanger mens innretningen lå på Yme-feltet i Nordsjøen.


Bakgrunn
Rowan Stavanger har tidligere fått samsvarsuttalelse (SUT) som boliginnretning. Dette tilsynet dekket primært boreområder og relaterte operasjoner. 

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav innenfor fagområdene beredskap og boring relatert til SUT-søknaden som Rowan Drilling Norge AS har levert til Ptil for boredelen av Rowan Stavanger.

Resultat
Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til:

  • Merking av rømningsveier
  • Kompetanse og trening
  • Ytelseskrav
  • Sklisikring
  • Reversert sirkulasjon
  • Støvavsug

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Merking av brannstasjoner
  • Nødkraft

 
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064