Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap - Knarr FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.5.2012 tilsyn med Teekay Petroljarls (TKPJ) planlegging og etablering av beredskap for Knarr FPSO. Tilsynet ble gjennomført i TKPJs lokaler i Trondheim.


Bakgrunn
Som en del av utbyggingen av Knarrfeltet utenfor Vest-Norge har BG Norge tildelt TKPJ en kontrakt for bygging og drift av en flytende produksjonsinnretning (FPSO).

TKPJ skal eie og drive innretningen. Dette medfører at selskapet må søke Ptil om en samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen, da denne skal registreres i et nasjonalt skipsregister.

Tilsynet er knyttet opp mot den fremtidige søknaden om SUT, og er i sin helhet rettet mot TKPJ.
 

Mål
Målet med tilsynet var å føre tilsyn med at TKPJ ved bygging av Knarr FPSO ivaretar kravene i regelverket innen planlegging og etablering av beredskap.

Selskapets egne styrende dokumenter og studier/analyser ble lagt til grunn under verifikasjonene.
 

Resultat
Det ble ikke observert forhold som på et tidlig prosjektstadium kan karakteriseres som avvik.

Brev til Teekay Petrojarl Production AS

Tilsynsrapport – Knarr FPSO


Journal 2012/107

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95