Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap - Gjøa

Ptil gjennomførte i tidsrommet 20.–22.4.2010 tilsyn med beredskap, herunder helikopterdekk, på Gjøa-innretningen ved verftet på Stord. Tilsynet avdekket ingen avvik fra regelverket, men påviste to forbedringspunkter.


Denne tilsynsaktiviteten er relatert til Ptils hovedprioritering Tekniske og operasjonelle barrierer.

Formålet med denne prioriteringen er å rette oppmerksomhet mot at sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene (sikkerhetsfunksjonene), og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.

Gjøa-innretningen befant seg under tilsynet ved kai ved Aker Stord. Tilsynet ble gjennomført for å verifisere at innretningen bygges i henhold til regelverkskrav for beredskap, på bakgrunn av at det vil bli søkt om samtykke til bruk av innretningen. Tilsynet ble gjennomført som verifikasjonsaktiviteter om bord på innretningen.

Tilsynet var planlagt gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet for den delen av tilsynet som omfattet helikopterdekket. På grunn av problemene med vulkanaske lot dette seg ikke gjennomføre som planlagt.

Resultat
Det generelle inntrykket var at det i utformingen av Gjøa-innretningen er benyttet brukermedvirkning og erfaringer fra andre innretninger/prosjekter. Dette har ført til at det er funnet gode og robuste løsninger på flere områder.

Det ble ikke observert noen avvik fra regelverkskrav under tilsynet. Det ble påvist to forbedringspunkter; ett med hensyn til utforming av lugarer med hensyn til redning av skadet eller bevisstløs person, og ett med hensyn til planlegging av trening og øvelse i beredskapsrollene.


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064