Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg på Valemon

Ptil gjennomførte 26.10-5.11.2015 tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg på Valemon-innretningen.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Statoil sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav innenfor teknisk sikkerhet og elektriske anlegg ved drift og vedlikehold av Valemon.

Resultat
Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Elektriske installasjoner
  • Varmekabelanlegg
  • Brannområder
  • Brannskiller

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Eksplosjonstrykk
  • Tennkildekontroll
  • Isoleringsplan
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Dokumentasjon
  • Brannvannsforsyning

Statoil har fått frist til 1.2.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95