Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierestyring på Kvitebjørn

Ptil gjennomførte i perioden 4. - 7.4.2016 tilsyn med Statoils styring av barrierer på Kvitebjørn.


Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoils styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Designlaster for brann
  • Trykkontrollutstyr
  • Alarmbelastning i sentralt kontrollrom
  • Erfaringsoverføring

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierestyring – barrierestrategi
  • Opplæring og systemdokumentasjon
  • Kjennskap til ytelse av barriereelement (BOP)
  • Oppheng av kabler i fiberstropp

Statoil har fått frist til 6. juni 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Kvitebjørn er et gass- og kondensatfelt øst for Gullfaksfeltet i Nordsjøen. Vanndypet på Kvitebjørn er ca 190 meter. Innretningen er bygget ut med en bunnfast plattform med stålrørunderstell og er fullt integrert med boretårn, prosessanlegg og boligkvarter. Plan for utbygging og drift (PUD) for feltet ble godkjent i 2000 og produksjonen.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95