Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Åsgard B

Vi har ført tilsyn med hvordan Statoil følger opp bærende konstruksjoner og maritime systemer på Åsgard B-innretningen.


Statoil er operatør på Åsgard, som er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag. Feltet er bygd ut med de to flyttbare produksjonsinnretningene Åsgard A og B, samt lagerinnretningen Åsgard C.

Produksjonen startet i 1999 fra Åsgard A, mens Åsgard B og C kom i produksjon i 2000.

Med dette tilsynet ønsket vi å se hvordan Statoil opprettholder integriteten av bærende konstruksjoner og maritime systemer i innretningens driftsfase. Hensikten var å undersøke om omfang av inspeksjoner, metoder og vurdering av resultater er i samsvar med krav i regelverket.

Det ble ikke påvist avvik fra krav i regelverket.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Analyser av konsekvensene av bølger som treffer dekk
  • Sporbarhet av historikk fra designfase til driftsfase

Vi har bedt Statoil innen 15. april 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77