Gå til hovedinnhold

Tilsyn med AS Norske Shell – Draugen

I perioden 3. til 5. oktober 2017 førte vi tilsyn med AS Norske Shell (Shell) sin styring av beredskap på Draugen.


Mål
Målet med tilsynet var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap på Draugen-innretningen. Vi fulgte hvilke prosesser Shell har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse er kommunisert ut til beredskapsorganisasjon.

Vi ville også følge opp at system for kontinuerlig forbedring er implementert, og hvordan partssamarbeid blir ivaretatt på Draugen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Merking av rømningsvei og skilting
  • Registrering av beredskapstrening og øvelser
  • HMS-håndbok
  • Reserve redningsdrakter og vedlikehold av disse

AS Norske Shell har fått frist til 30. desember 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77