Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning på Kvitebjørn, Sleipner og Åsgard A

Ptil har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i modifikasjoner og vedlikehold på Kvitebjørn, Sleipner og Åsgard A.


Målet med tilsyna var å verifisere at operatøren i planlegging og gjennomføring av modifikasjoner og større vedlikeholdsprosjekt er i samsvar med regelverkets krav til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning gjennom arbeidstakerrepresentanter, vernetjenesten og AMU, inklusive nødvendig opplæring.

Resultat
Det ble identifisert et avvik på Sleipner knyttet til involvering av vernetjenesten og AMU.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

Statoil har fått frist til 15. august 2016 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95