Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsprosesser for barrierestyring – Balder FPSO

Petroleumstilsynet(Ptil) gjennomførte tilsyn Balder FPSO og ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) 27.september 2012 og 1.-4.oktober 2012.


Mål
Målet med oppgaven var å følge opp hvordan ExxonMobil ivaretar regelverkets krav til risikoreduksjon og barrierer i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til robusthet i beredskapsorganisasjonen.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • barrierestyring
  • kapasitet i organisasjonen
  • merking av anlegg, systemer og utstyr

Brev til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 
Tilsynsrapport - Balder FPSO

Journal 2012/1204
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064