Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø på Maersk Reacher

Ptil gjennomførte i uke 22 tilsyn med arbeidsmiljø om bord på boreinnretningen Maersk Reacher.


Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at selskapets styringssystemer og tekniske forhold på innretningen var etablert og ivaretatt i henhold til kravene i regelverket. Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under tilsynet.

Resultat
Det ble under tilsynet innen arbeidsmiljø avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverkets krav innenfor områdene kartlegging av arbeidsmiljøforhold, ergonomi, oppbevaring og håndtering av kjemikalier og støy.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064