Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet – Ekofisk 2/4 L

Ptil førte i perioden 13.10. – 11.11.2010 tilsyn med ConocoPhillips (COPSAS) styring av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet knyttet til bygging av ny boliginnretning på Ekofisk.


Tilsynet ble gjennomført med møte hos COPSAS 13.10.2010, samt intervjuer og presentasjoner hos EPC-kontraktør SMOE i Singapore 9.11. – 11.11.2010.

Prosjekteringen var 24 prosent ferdig på det tidspunktet tilsynet ble gjennomført. Intervjuene var både systemrettet, og rettet mot fagspesifikke utfordringer.

Bakgrunn
COPSAS prosjekterer og bygger ny boliginnretning på Ekofisk. Tilsynet var en del av Ptils oppfølging av dette prosjektet.

Mål
Målsetningen var å verifisere at prosjektering skjedde i samsvar med bestemmelser i regelverket som skal sikre at tilfredsstillende arbeidsmiljø, materialhåndtering og sikkerhet på den nye innretningen oppnås, og at de ulike aktørene bidrar til gode og hensiktsmessige løsninger.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forståelse av regelverkets krav til arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet og om de har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging.

En viktig del av tilsynet har også vært å verifisere at COPSAS har tilrettelagt for gode prosesser for arbeidstakermedvirkning og innspill fra driftsorganisasjonen.

Resultat
Generelt er Ptils inntrykk at både COPSAS og SMOE har bemannet sine prosjektorganisasjoner med erfarent personell, som har kunnskap om norsk regelverk og standarder. På enkelte områder mener Ptil likevel at COPSAS har et forbedringspotensial når det gjelder system for oppfølging av pakkeleveranser og kapasitet i prosjektteamet. Videre var det uklart hvorvidt SMOEs kapasitet og spesifikke kompetanse på enkelte mråder er tilstrekkelig.

Av positive forhold i prosjektet vil Ptil trekke fram følgende:

  • Positivt inntrykk av COPSAS’ og SMOE’s prosjektstyring og samarbeid
  • Tilfredsstillende arbeidstaker- og brukermedvirkning
  • Kontraktsmessige forhold (regningskontrakt) ses som en viktig rammebetingelse for å redusere HMS-risiko.

Ingen av observasjonene som ble gjort under tilsynet er blitt definert som avvik.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77