Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndtering på Heidrun

Petroleumstilsynet gjennomførte 28.8.15-3.9.15 tilsyn med Statoil sin styring av arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndtering på Heidrun.


Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Kontinuerlig forbedring
 • Risikoreduksjon
 • Kompetanse
 • Kartlegging av risiko

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Løfteoperasjoner
 • Merking av kranbjelker
 • Offshorekraner
 • Ressurser
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Gjennomføring og oppfølging av trening i beredskapsorganisasjonen
 • Trening av beredskapspersonell

Statoil har fått frist til 4.november 2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 225 km vest for Brønnøysund. Feltet er bygd ut med en flytende strekkstaginnretning i betong som er plassert over en bunnramme.

Produksjonen på Heidrun startet i 1995.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064