Gå til hovedinnhold

Tilsyn med aktørenes håndtering av IKT-sikkerhet

I tidsrommet 2. mai til 16. juni 2017 førte vi tilsyn med aktørenes håndtering av IKT-sikkerhet. Tilsynet var rettet mot operatører med felt og anlegg i drift samt redere med innretninger som har samsvarsuttalelse (SUT).


Ptil har gjennom flere år hatt oppmerksomhet mot næringens arbeid med beskyttelse av datasystemer på anlegg og innretninger som ivaretar styring av prosessene, overvåker mulige gassutslipp eller branntilløp samt foretar sikker nedstengning.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke hvilken tilnærming operatører og redere har til risikovurdering, beskyttelse, oppfølging og tilsyn med IKT-sikkerhet for de industrielle sikkerhets- og kontrollsystemene.

Resultat
Gjennom denne møteserien har vi fått kjennskap til ulike utfordringer i industrien knyttet til:

  • Risikovurderinger
  • IKT-arkitektur for de industrielle sikkerhets- og kontrollsystemene samt koblinger mot andre systemer
  • Passive beskyttelsestiltak for nettverkene til de industrielle sikkerhets- og kontrollsystemene
  • Monitorering, analyse og respons
  • Rapportering av hendelser
  • Egne tilsyn og revisjoner

Deler av tilsynsrapporten er unntatt offentlighet, jf offl. § 24, 3.ledd

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95