Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP – Valhall Flanke Vest

Den 15. og 16. oktober 2018 førte vi tilsyn med Valhall Flanke Vest fundamentering.


Mål
Målet med tilsynet var å se til at prosjekteringen og den tilhørende verifikasjonen av pælene, grouting og mudmats på understellet (jacketen) er i samsvar med regelverket.

 Vi ønsket ved stikkprøver å se på hvordan Aker BP fulgte opp konstruksjonsmessige forhold med særlig vekt på fundamenteringen:

- Hvordan undersøkelsene av de geotekniske forholdene er utført
- Valg av fundamenteringsløsninger, herunder mudmats, pæler, pilesleeves og grouting
- Hvordan analysene gjennomføres og verifiseres

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik. 

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Verifikasjon
  • Erfaringsoverføring

Aker BP har fått frist til 26. november 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77