Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP – Ula

Den 7 og 8. november 2017 førte vi tilsyn med Aker BP og hovedbærekonstruksjonene på Ula Q, Ula P og Ula D.


Mål
Målet med tilsynet var å se hvordan Aker BP opprettholder integriteten på hovedbærekonstruksjonene for innretningene i drift. Tilsynet ble utført ved å se om inspeksjonsomfang, metoder og vurderinger av resultater er i henhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Tiltak ved bølger i dekk
  • Økende etterslep i vedlikehold
  • Inspeksjon av jacket-legger

Aker BP har fått frist til 5. februar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77