Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP - Skarv FPSO

Vi har ført tilsyn med Aker BP og integritetsstyring av fleksible stigerør med tilhørende nødavstengings- og trykksikringsutstyr. Tilsynet var rettet mot Aker BPs organisasjon for driften av Skarv FPSO.


Målet med aktiviteten var å se til at integritetsstyring for fleksible stigerør med tilhørende utstyr som nødavstengingsventiler, trykksikringsutstyr og fleksible overføringsledninger (jumpere) er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til oversikt over risiko, testing av sikkerhetsventiler og merking.

Vi har bedt Aker BP innen 31. august 2017 redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77