Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP – Ivar Aasen

Vi har ført tilsyn med risiko-, barriere og vedlikeholdsstyring på Ivar Aasen 22. mai til 6. juni 2018.


Mål
Målet med tilsynet er å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold på Ivar Aasen.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til identifisering og vedlikehold av barrierer.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oversikt og grunnlag for avgjørelser
  • Styring og oppfølging av midlertidig utstyr
  • Barrierestyring
  • Gjennomføringer og dører i brannskille
  • Vedlikeholdsprogram
  • Merking av utstyr og system

Aker BP har fått frist til 1. september 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77