Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP – arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med Aker BP og selskapets egen oppfølging av tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 7. november 2018. Tilsynet var en oppfølging etter tilsyn i 2017 med flere selskap der tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var tema. Aker BP var ett av disse selskapene

Mål
Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet organiserer og følger opp tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til oppfølging av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Aker BP har fått frist til 10. desember 2018 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77