Gå til hovedinnhold

Tilsyn – Martin Linge

Petroleumstilsynet gjennomførte 25.4.2013 tilsyn med kontrollromløsningen Total E&PNorge AS (Total) har valgt for Martin Linge.


Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan Total ivaretar regelverkets krav til design og utvikling av kontrollromløsningen med tilhørende arbeidsprosesser inkludert bruk av integrerte operasjoner.

Tilsynet ble gjort i samarbeid med Arbeidstilsynet siden de har tilsynsmyndigheten for arbeidsmiljøforholdene i kontrollrommet på land. Tilsynet ble gjennomført som et heldagsmøte der Total gav presentasjoner i henhold til tema angitt i varselbrev.

Brev til Total
Tilsynsrapport – Martin Linge

Journal 2012/220
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064