Gå til hovedinnhold

Tilsyn helikopterdekk på COSLInnovator

Ptil førte 21.-22.3.2012 tilsyn med helikopterdekket på den halvt nedsenkbare boreinnretningen COSLInnovator, med faglig bistand fra Luftfartstilsynet.


Luftfartstilsynet gjennomførte revisjon av helikopterdekket på COSLInnovator for å verifisere om det er i samsvar med regelverkets krav.

Rapporten etter Luftfartstilsynets revisjon inneholder påviste avvik og forbedringspunkter. Selskapet har fått frist til 21.5.2012 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Rapport fra Luftfartstilsynet

Brev til COSLInnovator fra Ptil

Brev til COSLInnovator fra Luftfartstilsynet

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77