Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn – Nyhamna

Vi førte i perioden 6. og 8. desember 2017 storulykketilsyn og tilsyn med driftsforberedelser og etablering av beredskapsorganisasjon på Nyhamna etter oppstart av nytt anlegg (NYX).


Mål
Målet med tilsynet var å få bekreftet at selskapet hadde gjennomført nødvendige forberedelser til drift av Nyhamna etter oppstart av nytt anlegg. Hovedvekt ble lagt på etablering av beredskapsorganisasjon, herunder:

  • Utarbeiding/oppdatering av nødvendig beslutningsgrunnlag (risiko- og beredskapsanalyser)
  • Valg/beslutning av beredskapsorganisasjon
  • Implementering av beredskapsorganisasjon (forberedelser, trening og øvelser)

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til trening og øvelser for personell som får nye roller i beredskapsorganisasjonen

Gassco har fått frist til 9. februar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77