Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn – Kårstø

22. og 23. november 2017 førte vi storulykketilsyn med Kårstø-anlegget.


Mål
Målet med tilsynet var å bekrefte at Gassco, med Statoil som Teknisk tjenesteyter (TSP), ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for en storulykke.

Hovedvekt ble lagt på:

  • følge opp og verifisere tiltakene som er satt i verk etter fjorårets storulykketilsyn
  • system for vedlikehold, med vekt på klassifisering og kategorisering, inkludert hvordan prosessene styres og hvordan organisasjonen som helhet er engasjert i arbeidet
  • innarbeiding av nye krav i storulykkeforskriften

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Elektriske anlegg
  • Nødbelysning

Gassco har fått frist til 31. januar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77