Gå til hovedinnhold

Storulykkestilsyn og tilsyn med HMS-ytelser og risikostyring på Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 8. – 9.5.2012 to tilsynsaktiviteter på Slagentangen: storulykkestilsyn og HMS-ytelser og risikostyring.


Bakgrunn
Tilsynsaktivitetene var knyttet til Ptils hovedprioritering om ledelse og storulykkesrisiko, hvor Ptil skal være en pådriver for at næringen forebygger storulykker og skader på ytre miljø.
 

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk om forhold som påvirker risiko for storulykke:

  • Virksomhetens styring og risikovurderinger av endringer
  • System for systematisk overvåking og styringssystem
  • Oppbygging av inspeksjon og vedlikehold, med planer og erfaringer
  • Strategier og prinsipper for HMS-ytelser og styring av risiko


Resultat
Det ble ikke avdekket avvik fra regelverket eller forbedringspunkter under tilsynsaktivitetene.


Brev til Esso (PDF)

Tilsynsrapport Slagentangen (PDF)

Journal: 2012/674

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95