Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemanna undervassoperasjonar

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til bemanna undervassoperasjonar på Bøyla, Boa, Volund, Øst Kameleon, Viper Kobra og Alvheim FPSO i 2016.


Det norske har fått Petroleumstilsynet sitt samtykke til å gjennomføre bemanna undervassoperasjonar i perioden 1. januar til 31. desember 2016.

Undervassoperasjonane skal gjennomførast av dykkaroperatørane Technip Norge AS og Subsea7. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95