Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsynsaktivitet ved Langeled mottaksanlegg i Easington

Ptil og britiske Health and Safety Executive (HSE) utførte tirsdag 3. september 2013 en felles tilsynsaktivitet ved Gassco Langeled mottaksanlegg (LRF) i Easington i Storbritannia.


Tilsynsaktiviteten ble utført som et møte med Gassco på LRF-terminalen i Easington, inkludert en områdeinspeksjon av piggsluseinnretningen inne i terminalen.

Bakgrunn
Fra 1. oktober 2011 overtok Gassco totalansvar for driften av LRF-terminalen. Det ble utført en felles tilsynsaktivitet mellom Ptil og HSE i januar 2012. Som en oppfølging av denne aktiviteten, ble det bestemt at det skulle utføres en tilsynsaktivitet for å kontrollere noen uløste problemer.

Tilsynet skulle utføres i samsvar med avtaler mellom britiske og norske myndigheter og for å demonstrere samsvar med HSE Pipeline Safety Regulations of 1996 og PSA Management and Activities Regulations of 2011.

Formål
Formålet med tilsynsaktiviteten var at Gassco skulle følge opp og sikkerhetshåndtere rørledningen, inkludert tilknyttede installasjoner og terminalen i Easington.

Resultater
Den felles tilsynsaktivteten avdekket følgende forbedringsområder:

  • Avstengingsventiler for nødssituasjoner
  • Korrosjonskontroll ved passiv brannbeskyttelse (PBB)
  • Dokumentasjon
  • Katodisk beskyttelsessystem (KB) for rørledning
  • Systematisk håndtering av kompetanse og opplæring
  • Merkingssystem for terminal (ventiler)
  • Hydraulisk lekkasje
  • Låsing av ventiler på området

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77