Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn på Hammerfest LNG

I perioden 1.-2. oktober 2014 førte Ptil tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og Hammerfest LNG rettet mot kontrollsystem og overflatevedlikehold - korrosjon under isolasjon.


Bakgrunn for tilsynet er bransjens generelle utfordring med korrosjon under isolasjon, viktigheten av et godt fungerende kontrollsystem, samt funn og hendelser.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet ivaretar kravene i rammeforskriften, styringsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.

- Barrierestyring i et aldrende anlegg og utstyr og ved modifikasjoner, strategier og prinsipper som skal ligge til grunn for utforming, bruk og vedlikehold vedrørende korrosjon under isolasjon – overflateprogrammet

- Krav til ytelser som er satt til de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske elementene som er nødvendig for å sikre at den enkelte barriere er effektiv.

Resultat
Under tilsynet ble det identifisert ett avvik knyttet til kortvarige utkoblinger av sikkerhetsfunksjoner og ett forbedringspunkt knyttet til overflatevedlikehold.
 

Avvik: Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.
 
Forbedringspunkt: Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.