Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Gyda

Ptil har ført tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning hos Talisman, spesielt rettet mot struktur, oppgaver og samordning av HMS- og vernearbeidet i arbeidsmiljøutvalg og samordning av verneombud i Gyda-organisasjonen.


Arbeidstakermedvirkning er en viktig forutsetning for kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet. Arbeidstakerne skal gjennom sin medvirkning være med i beslutningsprosesser som har betydning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, og det skal legges til rette for at de får innflytelse på egen arbeidssituasjon.

Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan arbeidstakermedvirkning, gjennom arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste, er tilrettelagt slik at kravene i arbeidsmiljølovgivningen blir oppfylt i Talisman sin offshoreorganisasjon inklusive entreprenører.

Det ble avdekket ett avvik, knyttet til manglende HMS-opplæring for ledere.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77