Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med OMV's forberedelser til leteboring i utvinningstillatelse 471.

Ptil gjennomførte mandag 6. juni 2011 tilsyn med OMV (Norge) AS (OMV) i forbindelse med selskapets planlegging av boring av brønn 6407/5-2S i utvinningstillatelse 471 med Borgland Dolphin.


Bakgrunn
Ptil prioriterer å føre tilsyn med nye aktører og deres første boreoperasjon på norsk sokkel med målsetning om å vurdere aktørenes styring av HMS i forhold til organisasjon og styringssystem, samt teknisk og operasjonell kapasitet og kompetanse.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet i planlegging og gjennomføring av boreoperasjonen med Borgland Dolphin.

Resultat.
OMV belyste i sin presentasjon i møtet våre utvalgte punkter på en god måte. Vi har, basert på den informasjon som fremkom i tilsynet, ikke identifisert avvik fra petroleumsregelverket, men et forbedringspunkt knyttet til erfaringsbaser er identifisert.



 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064