Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med Jette-utbyggingen

Ptil førte 15. februar 2012 tilsyn med utbyggingen av Jettefeltet. Tilsynet avdekket ingen avvik fra kravene i regelverket.


Jette er et olje- og gassfelt i den sørlige delen av Nordsjøen 180 kilometer vest for Haugesund. Utbyggingen omfatter to havbunnsinnretninger med rørledningsystemer knyttet til Jotunfeltet for prosessering og eksport. Jette er Det norske oljeselskaps første selvstendige feltutbygging på norsk sokkel.

Tilsynet ble utført som møte med Jettes prosjektorganisasjon i Trondheim. Aktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering ytre miljø.

Mål
I tilsynet ble det blant annet lagt vekt på Det norskes styring av prosjektleveranser, oppfølging av leverandører og styrende dokumentasjon knyttet til havbunnsanlegg og rørledningssystemer.

Det ble og gjennomført verifikasjon av styrende dokumenter.

Resultat
Ptil har inntrykk av at Jette-prosjektet styres og gjennomføres etter etablerte kvalitetsstyringsprinsipper. Oppfølging av leverandører er basert på vurdering av leveransenes kritikalitet og erfaring med valgt leverandør.

Tilsynet avdekket ingen avvik fra krav i regelverket.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77