Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med forebygging av akutte utslipp på Ocean Vanguard

Ptil har i perioden 21.6.2013 og 20.8.2013 - 22.8.2013 ført tilsyn med barrierer og forebygging av akutte utslipp på den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møter og intervjuer med Diamond Offshore, og ved verifikasjoner innenfor utvalgte områder på innretningen.

Bakgrunn
Ptil har gjennom flere år hatt «ytre miljø» og «barrierer» som hovedprioriteringer. Dette er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med. Områdene er valgt på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet i petroleumsvirksomheten.

Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i krav i styringsforskriftens § 4 om risikoreduksjon og § 5 om barrierer.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere Diamond Offshores styringssystem og barrierer relatert til forebygging av akutte utslipp på Ocean Vanguard. Det ble lagt særlig vekt på forhold knyttet til styring og oppfølging av vedlikehold, brønnkontroll samt drift av utstyr.

Resultat
Tilsynet identifiserte fire avvik knyttet til miljøstyringssystemet, rutiner og system for sikring av løst utstyr, og merking av kjemikalier, og merking av rørsystemer.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77