Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med forebygging av akutte utslipp - Dolphin

Ptil gjennomførte 16. - 18.7.2011 en tilsynsaktivitet om bord på Bideford Dolphin, rettet mot Dolphin Drilling (Dolphin) sitt system for forebygging av akutte utslipp.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten ble varslet 31.3.2012 og gjennomført i perioden 16.-18.7.2012. Tilsynet var opprinnelig planlagt til 4.-6.6.2012, men ble utsatt pga. uforutsette forhold.

Tilsynet tok utgangspunkt i krav i styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon og § 5 om barrierer.

Tilsynet omfattet Dolphins system for oppfølging og drift av utstyr som kan føre til akutte utslipp, for eksempel:

  • Bunkringsstasjoner
  • Systemer med hydraulikkvæsker
  • Dreningssystem
  • Slamtanker
  • Kjemikalielagring
  • Boreutstyr

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere Dolphins styringssystem relatert til forebygging av akutte utslipp på Bideford Dolphin.

Resultat
Tilsynet identifiserte tre avvik og to forbedringspunkt. Avvikene var knyttet til manglende avviksbehandling med tilhørende risikovurdering, hindringer i rømningsveier og manglende merking av rørsystemer. Forbedringspunktene var knyttet til manglende drenering på boredekk og merking av rømningsveier.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77