Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med COSLInnovator

Ptil har gjennomført tilsyn med COSL Drilling Europe A/S (CDE). Tilsynet var rettet mot den flyttbare boreinnretningen COSLInnovator, og dekket fagområdene bore- og brønnteknologi, logistikk og beredskap, samt systemer i tilknytning til helikopterdekk.


Tilsynet ble gjennomført ved møter med ledelsen i CDE sine kontorer på Forus den 17.11 og 12.12.2011 og ved verifikasjoner om bord på innretningen COSLInnovator på byggeverksted CIMS Raffle i Yantai i Kina i perioden 12.-15.12.2011.

Bakgrunn
Tilsynet inngår som ledd i Ptils behandling av CDE sin innsendte søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for COSLInnovator.

Mål
Målet med tilsynet var å følge opp kvalitet på gjennomførte samsvarsmålinger av tekniske forhold og styringssystemer, og innen enkelte utvalgte områder verifisere at innretningen er bygget i samsvar med gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat
Tilsynet identifiserte avvik og forbedringspunkt. Disse er nærmere beskrevet i tilsynsrapporten.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77