Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med COSL Pioneer – marin teknologi

Ptil førte i perioden 17.3. – 18.3.2011 tilsyn med innretningen COSL Pioneer rettet mot området marin teknologi.


Tilsynet ble gjennomført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og inngår som ledd i Ptils behandling av COSL Drilling Europe A/S (CDE) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for COSL Pioneer.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at kvalitet på gjennomførte samsvarsmålinger av tekniske - og styringsmessige forhold er tilfredsstillende. Videre var målsettingen å verifisere og følge opp at innretningen er bygget i samsvar med gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat
Tilsynet avdekket regelverksavvik knyttet til mangelfull opplæring og familiarisering i forbindelse med bruk av ballastering, samt bruk og kjennskap til vanntette lukkemidler.

Videre ble det avdekket tekniske avvik mot regelverket innen områdene stabilitet, vær- og vanntett integritet, ballastering og forankring. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77