Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med BP - Valhall PH

Ptil gjennomførte i perioden 19.– 21.5.2010 en tilsynsaktivitet rettet mot BPs styring av materialhåndtering knyttet til fabrikasjon av ny prosessmodul for Valhall. Det ble identifisert to forbedringspunkt.


Tilsynet ble gjennomført ved intervjuer med personell i siteteam og verifikasjoner på byggeplass ved Heerema verft i Swijndrecht i Nederland.

Bakgrunn
BPs prosjekt Valhall Redevelopment omfatter bygging av en ny prosess- og boliginnretning på Valhallfeltet, samt omfattende modifikasjoner på eksisterende innretninger.

Ptil gjennomførte i perioden 6.5. - 7.5.2009 et tilsyn på byggeplass rettet mot tilrettelegging for arbeidsmiljø og materialhåndtering. Observasjoner innen tilrettelegging for materialhåndtering ble også fulgt opp i nåværende tilsyn.

Mål
Målsetningen var å verifisere at prosjektering og bygging skjedde i samsvar med bestemmelser i regelverket samt selskapsinterne krav.

Resultat
Ptil observerte to forhold som har potensial for forbedringer. Dette omhandler mangelfull bruk av norsk språk i driftsdokumentasjon, og tilrettelegging for materialhåndtering.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77