Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med beredskap – Valhall PH

Ptil gjennomførte i perioden 10.-12.5. og 19.-21.5.2010 tilsyn med beredskap på Valhall PH-innretningen. Tilsynet identifiserte ett avvik relatert til merking på helikopterdekk og tre forbedringspunkt relatert evakueringsveier.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 10.-12.5.2010 (boligmodul og helikopterdekk, Lowestoft, Storbritannia) og 19.-21.5.2010 (prosessmodul, Zwijndrect, Holland).

Tilsyn med helikopterdekket ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet (CAA), og var rettet mot de tekniske løsningene for helikopterdekk og beredskap. Aktivitetene ble gjennomført ved verifikasjoner om bord i boligmodul, prosessmodul og helikopterdekk.

Bakgrunn
Tilsynet var knyttet til BP sin kommende søknad om samtykke for bruk av Valhall PH.

Boligkvarter og helikopterdekk bygges ved verftet i Lowestoft i Storbritannia, mens prosessmodulen bygges ved Heerema verftet i Zwijndrect i Holland.

Etter planen skal Valhall PH starte aktivitet på norsk sokkel i 2011.

Mål
Målsettingen med tilsynet var å se på hvordan BP ivaretar myndighetskrav i forbindelse med design og fabrikasjon av Valhall PH. Tilsynet ble gjennomført for å verifisere at innretningen bygges i henhold til gjeldende regelverkskrav innen beredskap.

Resultat
Framdriften på boligkvarter og helikopterdekk var mindre enn det Ptil og CAA hadde forventet. CAA kunne derfor ikke utføre et fullstendig tilsyn med helikopterdekket. Ptil fikk heller ikke utført fullstendig tilsyn med boligkvarteret, da dette framsto som uferdig.

Det er identifisert et avvik under tilsynet relatert til merking på helikopterdekk. I tillegg er det identifisert tre forbedringspunkt. Disse er relatert evakueringsveier.

Et generelt inntrykk er at en har funnet gode løsninger på flere områder, og at en har benyttet erfaringer fra andre prosjekter i tillegg til god brukermedvirkning.

Når det gjelder prosessmodulen, er evakueringsveiene generelt smale med vertikale og horisontale obstruksjoner flere steder, men det er også observert brede og rette
evakueringsveier.

Avvik

Uklarhet med hensyn til tegning av helikopterdekk og fysisk plassering av Chevron på helikopterdekk.

Begrunnelse:
Der framgår av fysisk merking av helikopterdekk at Chevron er dreid. Tegningen viser 8 grader, men det er uklart hvordan dette er utført, og om den hinderfrie sonen fortsatt er 210 grader. H på helikopterdekk står ikke korrekt i forhold til Chevron.

Forbedringspunkter

Evakueringsveier
Det stikker ut ventilratt, ventilhendler og andre obstruksjoner i evakueringsveiene.

Begrunnelse:
Vi observerte flere obstruksjoner i evakueringsveiene, både horisontalt og vertikalt. Disse kan gjøre det vanskelig å transportere en skadet person på båre, eller å komme forbi med røykdykkerutstyr.

Trappebredde i evakueringsveier
Det ble observert ulike bredde på trapper

Begrunnelse:
Ulik bredde på trapper flere steder i prosessområdet. De smale trappene kan gjøre det vanskelig å transportere skadet person på båre, eller å komme forbi med røykdykkerutstyr.

Dører inn til tavlerom
Dører inn til tavlerom slår inn mot elektriske tavler.

Begrunnelse:
Det er observert flere steder der dører slår inn i tavlerom. Rommene er små, og en person som står og jobber med tavla vil kunne bli truffet av døra når denne åpnes.

Andre kommentarer:

Ptil er kjent med at BP har planer for og fokus på utbedring av evakueringsveier.

Ptil har foreløpig ikke mottatt tilsynsrapport fra Luftfartstilsynet, denne vil bli ettersendt.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064