Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn - Knarr FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i 11.-14. juni 2013 tilsyn med Teekay Petrojarl (TKPJ) og selskapets design og bygging av Knarr FPSO. Aktiviteten omfattet områdene arbeidsmiljø og logistikk (materialhåndtering, kraner, løfteinnretninger og løftutstyr).


Målsettingen med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at utstyrspakker og enkeltområder utformes med tanke på å sikre gode fremtidige arbeidsmiljø- og logistikkforhold på innretningen, herunder påse at prosjektet har etablert hensiktsmessige styringssystemer og styringsverktøy for å følge opp arbeidsmiljø- og logistikkforhold under pågående fabrikasjon og mekanisk ferdigstillelse av innretningen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Oppfølging og oppdatering av enkelte prosjektdokumenter
 • Ytelseskrav til alarmsystemer
 • Krav til støy
 • Organisasjons og bemanningsstudie
 • Oppfølging av observasjoner etter inspeksjoner
 • Ergonomiske forhold i lugarer
 • Materialhåndteringsfilosofi
 • Gjennomføring av kranstudie

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Krav til antall luftvekslinger per time
 • Oppdatering av arbeidsmiljøprogrammet
 • Ressurser i prosjektet driftsorganisasjon innen løfteutstyr og material håndtering
 • Materialhåndtering
 • Krav til løfteutstyr og gjennomføring av samsvarsmåling av løfteutstyr
 • Utforming av lastedekk
 • Terskler
 • Løftebjelker
 • Løse luker


Journal 2012/107

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77