Gå til hovedinnhold

Møteserie om styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i Statoil

Vi har gjennomført en møteserie om styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom Statoil og V&M/ISO-entreprenører.


I andre halvdel av 2016 førte vil tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom Statoil og vedlikeholds- og modifikasjonsentreprenører (V&M) og entreprenører innenfor isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO).

Aktivitetene besto av en møteserie med et innledende møte med Statoil om kontraktsstrategien, og møter med V&M/ISO-entreprenører som hadde fått tildelt kontrakt i løpet av året.

Oppsummeringsrapporten fra møtene belyser mulige sammenhenger mellom endrede rammebetingelser og HMS som ble tatt i opp i de forskjellige møtene.

Denne formen for tilsyn gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere avvik eller forbedringspunkter. Noen av de utfordringene som ble diskutert kan være alvorlige. Det gjelder særlig forhold knyttet til kompetanse, planlegging og risikovurdering. Vi vil derfor følge opp møteserien med verifikasjoner ute på innretningene i 2017.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95