Gå til hovedinnhold

Møteserie om styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i AkerBP

Vi har gjennomført en møteserie om styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom AkerBP og V&M-/ISO-entreprenører.


I tiden 14. til 23. mars 2017 førte vil tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom AkerBP og Aker Solutions som vedlikeholds- og modifikasjonsentreprenør (V&M) og Kaefer som entreprenør innenfor isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO).

Aktivitetene besto av et innledende møte med AkerBP om kontraktsstrategien, etterfulgt av møter med de to V&M-/ISO-entreprenørene.

Oppsummeringsrapporten fra møtene belyser mulige sammenhenger mellom endrede rammebetingelser og HMS som ble tatt i opp i de forskjellige møtene.

Denne formen for tilsyn gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere avvik eller forbedringspunkter. Vi planlegger å følge opp møteserien med verifikasjoner ute på innretningene i 2018.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95