Gå til hovedinnhold

KCA Deutag – egen oppfølging av tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning

21. november 2018 førte vi tilsyn med selskapets egen oppfølging av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.


Bakgrunn
Tilsynet var en oppfølging etter tilsyn i 2017 med flere selskap der tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var tema. KCA Deutag (KCAD) var ett av disse selskapene. Som tidligere viste det seg også i 2017 å være stor variasjon i hvordan selskapene legger til rette for arbeidstakermedvirkning.

Mål
Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet organiserer og følger opp tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Organisering av Virksomhets-AMU
  • Oppfølging av organisering og styring av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • HMS-opplæring for AMU-medlemmer og ledere

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

KCAD har fått frist til 10. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77