Gå til hovedinnhold

Driftstilsyn med elektriske anlegg på Tjeldbergodden

I perioden 20-23. august førte vi driftstilsyn med Equinor og elektriske anlegg på Tjeldbergodden.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg, inkludert vedlikeholdsstyringen av elektriske anlegg.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Eksplosjonsvern
  • Anlegg for avbruddsfri strømforsyning
  • Nødbelysning
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Midlertidige anlegg, systemer og utstyr
  • Klassifisering og vedlikehold

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Mål og strategier innenfor vedlikeholdsstyring
  • System for oppfølging av teknisk tilstand

Equinor har fått frist til 8. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77