Gå til hovedinnhold

Analyse og vurderinger av risiko – et sentralt element for sikker virksomhet

Tilsyn: Analyser og/eller vurderinger av risiko er et sentralt element i det å gjennomføre ulike aktiviteter på en sikker og forsvarlig måte. For å få bedre forståelse for hvordan de som på ulike måter er involvert i eller blir berørt av ulike typer risikoanalyser, opplever at utfordringene eventuelt er, har Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomført en kartlegging blant utvalgte stillinger på 23 innretninger/anlegg fordelt på syv operatører.


Metoden brukt i denne tilsynsaktiviteten skiller seg fra våre tradisjonelle tilsynsmetoder, kanskje spesielt ved at det ikke gis mulighet for den enkelte innretning eller selskap å gi supplerende informasjon, samt at det ikke gjennomføres verifikasjoner av de påstander og svar som fremkommer.

Resultatene fra undersøkelsen vil derfor ikke bli brukt av oss, på et selvstendig grunnlag, for å vurdere samsvar med gjeldende regler og krav men vil være et ledd i videre tilsynsaktiviteter innen området.

Hensikten med akkurat denne tilsynsaktiviteten var å fremskaffe informasjonsgrunnlag som den enkelte aktør selv skal kunne benytte til å vurdere sin egen situasjon i sammenligning med et gjennomsnittlig utvalg. Dette kan på sikt danne grunnlag for en mulig forbedring.

Resultatet fra spørreundersøkelsen er presentert i rapport Risikovurderinger - gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner, utarbeidet av Preventor AS.

Se lenke til rapporter i høyre spalte.