Gå til hovedinnhold

Aker BP – Valhall DP

Den 20. november 2018 utførte vi en verifikasjon av Aker BP sin planlegging og gjennomføring av permanent plugging av brønner på Valhall DP.


Verifikasjonen var en oppfølging av tilsyn med samme tema i mai 2018.

Mål
Målet med oppgaven har vært å følge opp hvordan selskapet dokumenterer at brønnene er plugget i henhold til regelverket og hvordan det dokumenteres at nødvendige barrierer er robuste og etablert i henhold til plan.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til dokumentasjon.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til analyser og beslutningsgrunnlag.

Aker BP har fått frist til 1. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77